ثبت نام دوره


  • {{value}}
دوره را انتخاب کنید.
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
بارگذاری اسکن رنگی کارت ملی را انتخاب کنید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

تاریخ تولد
روز را انتخاب کنید.
ماه را انتخاب کنید.
سال را انتخاب کنید.

استان را انتخاب کنید.
شهر را بنویسید. شهر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آیا قبلا در دوره ای شرکت نمودید را انتخاب کنید.
عنوان دوره های گذرانده شده را بنویسید. عنوان دوره های گذرانده شده را کوچک‌تر از 160 حرف بنویسید.

در صورتی تا کنون دوره ای شرکت نکردید، عبارت "اولین بار" را تایپ نمایید.

بارگذاری اسکن رنگی عکس پرسنلی را انتخاب کنید.

عکس 4*3 زمینه سفید که به تازگی گرفته شده باشد.

آیا در آزمون خلبانی شرکت می کنید را انتخاب کنید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...