بیمه پهپاد و خلبان (حقیقی)


ثبت نام بیمه پهپاد و خلبان (حقیقی)


تعرفه های بیمه بر اساس وزن پهپاد:


كلاس 1 -  بين 0.5 تا 1 كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: 50.000.000 ريال حق بيمه بدنه: 1.000.000 ريال

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث- جانی: 500.000 ريال (يك ديه كامل درسال1397)

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - مالی: 500.000 ريال (تاسقف پوشش 50.000.000 ريال)

حق بيمه حوادث انفرادي خلبان: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش 300.000.000 ريال)

جمع کل حق بیمه : 3.000.000 ريال


كلاس 2 - بین 1 تا 2 كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: 150.000.000ريال حق بيمه بدنه: 3.000.000 ريال

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - جانی: 1.000.000 ريال ( يك ديه كامل درسال1397)

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - مالی: 750.000 ريال (تاسقف پوشش 100.000.000 ريال)

حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش 300.000.000 ريال)

جمع كل حق بيمه: 5.750.000 ريال


كلاس 3 -  بين 2 تا 5 كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: 300.000.000 ريال حق بيمه بدنه: 8.000.000 ريال

حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث - جانی: 1.500.000 ريال (دوديه كامل درسال1397)

حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث - مالی: 1.000.000ريال (تاسقف پوشش 150.000.000ريال)

حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: 1.000.000 ريال (تاسقف پوشش300.000.000 ريال)

جمع كل حق بيمه: 11.500.000ريال


كلاس 4- بين 5 تا 15 كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: 500.000.000 ريال حق بيمه بدنه: 15.000.000 ريال

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - جانی: 2.000.000 ريال (دو ديه كامل درسال1397)

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - مالی: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش 150.000.000 ريال)

حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش 300.000.000 ريال)

جمع كل حق بيمه: 19.000.000 ریال


كلاس 5 - بين 15 تا 30 كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: 1.500.000.000 ريال (حق بيمه بدنه: 50.000.000 ريال)

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - جانی: 2.500.000 ريال (سه ديه كامل درسال1397)

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث- مالی: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش150.000.000ريال)

حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: 1.000.000 ريال (تاسقف پوشش 300.000.000 ريال)

جمع كل حق بيمه: 54.500.000 ريال


كلاس 6 - بين 30 تا 150 كيلوگرم

حداكثر قيمت پهپاد: 10.000.000.000 ريال (حق بيمه بدنه: 200.000.000 ريال)

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث- جانی: 3.000.000 ريال (سه ديه كامل درسال1397)

حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث- مالی: 1.000.000ريال (تا سقف پوشش 150.000.000 ريال)

حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: 6.000.000 ريال (تا سقف پوشش 1.800.000.000 ريال)

جمع كل حق بيمه 210.000.000 ريال


خلبان اضافه:
به ازای اضافه نمودن خلبان بی نام (دارای گواهینامه)، خلبان دوم 10 درصد، خلبان سوم 20 درصد و خلبان چهارم (تا سقف 5 خلبان) 30 درصد به کل حق بیمه اضافه می گردد.


 خسارتهاي خارج از تعهدات بيمه گر
موارد ذيل و يا تحقق خطر ناشي از آنها از شمول تعهدات بيمه گر خارج ميباشد :
1-پرواز بدون مجوز بر فراز جمعيت، سدها، پالايشگاه ها، نيروگاه ها، اماكن امنيتي، نظامي، انتظامي و ديپلماتيك و سكوهاي نفتي، بنادر، ندامتگاه ها و مناطق پرجمعيت نظير استاديوم ورزشي پارك ها و كليه مناطق پرواز ممنوع طبق بخشنامه الحاقي.
2- خساراتي كه بيمه گذار عمداً موجب آن شود.
3- مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روانگردان توسط خلبان يا هدايتگر.
4- استفاده از مورد بيمه براي اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا ممانعت در آن.
5- پرواز توسط افراد فاقد گواهينامه و صلاحيت فني و فاقد مجوز.
6- پرواز در شرايط جوي نامساعد براي وسيله پرنده طبق استاندارد.
7- نصب تجهيزات غيراستاندارد و غيرمجاز و تعمير يا دستكاري دستگاه توسط افراد غيرمتخصص و غير مجاز.
8- پرواز در مناطق پراختلال، جنگ، حوادث طبيعي و زمين لرزه و آتش فشان و انفعالات هسته اي حوادث خارج از مرز جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران.
9- خسارت هاي ناشي از معيوب بودن وسيله پرنده قبل از پرواز


  • {{value}}
نوع بیمه را انتخاب کنید.
شرکت بیمه را انتخاب کنید.
نام درخواست دهنده را بنویسید. نام درخواست دهنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی درخواست دهنده را بنویسید. نام خانوادگی درخواست دهنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل درخواست دهنده را بنویسید. شماره موبایل درخواست دهنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن ثابت (با پیش شماره) درخواست دهنده را بنویسید. شماره تلفن ثابت (با پیش شماره) درخواست دهنده را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید.
کد ملی درخواست دهنده را بنویسید. کد ملی درخواست دهنده را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی درخواست دهنده را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
بارگذاری تصویر رنگی روی کارت ملی درخواست دهنده را انتخاب کنید.
شماره شناسنامه درخواست دهنده را بنویسید. شماره شناسنامه درخواست دهنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام مالک دستگاه را بنویسید. نام مالک دستگاه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی مالک دستگاه را بنویسید. نام خانوادگی مالک دستگاه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی مالک دستگاه را بنویسید. کد ملی مالک دستگاه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی مالک دستگاه را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره شناسنامه مالک دستگاه را بنویسید. شماره شناسنامه مالک دستگاه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
روز تولد مالک دستگاه را انتخاب کنید.
ماه تولد مالک دستگاه را انتخاب کنید.
سال تولد مالک دستگاه را انتخاب کنید.
نام خلبان را بنویسید. نام خلبان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی خلبان را بنویسید. نام خانوادگی خلبان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی خلبان را بنویسید. کد ملی خلبان را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی خلبان را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره شناسنامه خلبان را بنویسید. شماره شناسنامه خلبان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره گواهی پرواز خلبان را بنویسید. شماره گواهی پرواز خلبان را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. شماره گواهی پرواز خلبان را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
محل و تاریخ آزمون خلبانی را بنویسید. محل و تاریخ آزمون خلبانی را کوچک‌تر از 3000 حرف بنویسید.

نوع پرنده را انتخاب کنید.
تامین را انتخاب کنید.
شرکت سازنده را انتخاب کنید.
کشور سازنده پهپاد را بنویسید. کشور سازنده پهپاد را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
مدل را انتخاب کنید.
تاریخ ساخت پهپاد را بنویسید. تاریخ ساخت پهپاد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ ساخت پهپاد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1398/04/27
شماره سریال پرنده را بنویسید. شماره سریال پرنده را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.

جهت راهنمای پیدا کردن شماره سریال پرنده از لینک زیر استفاده کنید:
http://www.pahpadha.com/drones-serial-number/

شماره سریال رادیو کنترل پرنده را بنویسید. شماره سریال رادیو کنترل پرنده را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.
شماره ثبت - شناسنامه - پلاک پهپاد را بنویسید. شماره ثبت - شناسنامه - پلاک پهپاد را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
بارگذاری تصویر رنگی شناسنامه پهپاد در صورت وجود را انتخاب کنید.

در صورتی که پهپاد شما شناسنامه دارد، نوشتن شماره شناسنامه آن الزامی است

محدوده جغرافیایی پرواز را بنویسید. محدوده جغرافیایی پرواز را کوچک‌تر از 5000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
ساعات کارکرد دستگاه تا این لحظه را بنویسید. ساعات کارکرد دستگاه تا این لحظه را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.
استان محل اقامت را انتخاب کنید.
شهر را بنویسید. شهر را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.
آدرس اقامتگاه قانونی را بنویسید. آدرس اقامتگاه قانونی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
بار گذاری قبض تلفن ثابت را انتخاب کنید.
کد پستی ده رقمی را بنویسید. کد پستی ده رقمی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی ده رقمی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
لطفا با توجه به وزن پرنده، نوع طرح درخواستی خود را مشخص نمایید را انتخاب کنید.

كلاس 1 - بين 0.5 تا 1 كيلوگرم
حداكثر قيمت پهپاد: 50.000.000 ريال حق بيمه بدنه: 1.000.000 ريال
حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث- جانی: 500.000 ريال (يك ديه كامل درسال1397)
حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - مالی: 500.000 ريال (تاسقف پوشش 50.000.000 ريال)
حق بيمه حوادث انفرادي خلبان: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش 300.000.000 ريال)
جمع کل حق بیمه : 3.000.000 ريال
كلاس 2 - بین 1 تا 2 كيلوگرم
حداكثر قيمت پهپاد: 150.000.000ريال حق بيمه بدنه: 3.000.000 ريال
حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - جانی: 1.000.000 ريال ( يك ديه كامل درسال1397)
حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - مالی: 750.000 ريال (تاسقف پوشش 100.000.000 ريال)
حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش 300.000.000 ريال)
جمع كل حق بيمه: 5.750.000 ريال
كلاس 3 - بين 2 تا 5 كيلوگرم
حداكثر قيمت پهپاد: 300.000.000 ريال حق بيمه بدنه: 8.000.000 ريال
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث - جانی: 1.500.000 ريال (دوديه كامل درسال1397)
حق بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث - مالی: 1.000.000ريال (تاسقف پوشش 150.000.000ريال)
حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: 1.000.000 ريال (تاسقف پوشش300.000.000 ريال)
جمع كل حق بيمه: 11.500.000ريال
كلاس 4 - بين 5 تا 15 كيلوگرم
حداكثر قيمت پهپاد: 500.000.000 ريال حق بيمه بدنه: 15.000.000 ريال
حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - جانی: 2.000.000 ريال (دو ديه كامل درسال1397)
حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - مالی: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش 150.000.000 ريال)
حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش 300.000.000 ريال)
جمع كل حق بيمه: 19.000.000 ریال
كلاس 5 - بين 15 تا 30 كيلوگرم
حداكثر قيمت پهپاد: 1.500.000.000 ريال (حق بيمه بدنه: 50.000.000 ريال)
حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث - جانی: 2.500.000 ريال (سه ديه كامل درسال1397)
حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث- مالی: 1.000.000 ريال (تا سقف پوشش150.000.000ريال)
حق بيمه حوادث انفرادی خلبان: 1.000.000 ريال (تاسقف پوشش 300.000.000 ريال)
جمع كل حق بيمه: 54.500.000 ريال
كلاس 6 - بين 30 تا 150 كيلوگرم
حداكثر قيمت پهپاد: 10.000.000.000 ريال (حق بيمه بدنه: 200.000.000 ريال)
حق بيمه مسئوليت درقبال اشخاص ثالث- جانی: 3.000.000 ريال (سه ديه كام

بارگذاری گواهینامه دوره مقررات هوایی و ایمنی پرواز را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...