فرم ها

دانلود کلیه فرم های مورد نیاز خدمات پهپادی، ثبت و پلاک، خلبانی و واردکنندگان و فروشندگان محصولات هوافضا و پهپادی


فرم تعهد نامه خرید پهپاد

تعهد نامه رعایت قوانین بهره برداری از پرنده های بی سرنشین

دانلود فرم تعهد نامه خرید پهپاد-پهپادها.pdf

فرم تعهد نامه خرید پهپاد، تعهد نامه ای است که فروشنده می بایست از خریدار پهپاد اخذ کند.
با ثبت در سامانه پهپاد این تعهد نامه رسمی خواهد شد و مشکلات احتمالی فروشندگان مجاز
را در صورت تخلف مشتری از قانون، از فروشنده رفع می نماید.