درخواست پلاک پهپاد

دستورالعمل ثبت و پلاک دائم پهپاد(دو ساله)

توسط نمایندگان استانی کارگروه پهپاد

 با فرمت یکپارچه کشوری ویژه اشخاص حقیقی

الف) الزامات متقاضی قبل از مراجعه

1-  شرکت در یکی از 150 دوره یکپارچه  فناوری پهپاد، مقررات هوایی و ایمنی پرواز 

 لینک دوره ها: https://store.pahpadha.com/pahpadha-training-courses-ptc


2- دادن آزمون خلبانی نزد یکی از 86 ارزیاب امین کارگروه پهپاد در کشور و اخذ نمره A یا B و پر نمودن فرم توسط ارزیاب و ارسال برای کارگروه


3- داشتن یک دستگاه پهپاد غیرنظامی با مدارک خرید


4- بارگذاری مدارک خود و پرنده در بخش ثبت و پلاک سایت پهپادها
http://www.pelakha.com/drone-registration


ب) مدارک و تجهیزاتی که متقاضی باید در سامانه بارگذاری نماید:

1-عکس وسیله پرنده و رادیو کنترل
2- کپی کارت ملی
3- کپی تمامی صفحات شناسنامه
4- کپی گواهی عدم سوء پیشینه
5- کپی قبض برق یا گاز یا تلفن ثابت که با نام خود یا بستگان درجه اول باشد.(یا اجاره نامه رسمی یا سند ملکی)
6- کپی فاکتور پرنده یا اسناد خرید
7- تصویر رنگی عکس پرسنلی و عکس از "خود به همراه پرنده"
8- امضای تمامی صفحات مقررات هوایی پهپادها( آخرین ویرایش CAD 9002 سازمان هواپیمایی کشوری)
https://www.pahpadha.com/cad-9002/
9- تصویر رنگی پروانه کسب یا پروانه فعالیت یا جواز
10- کپی مدارکی از تحصیل(مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی یا گواهی مهارت آموزی فنی حرفه ای یا موارد مشابه)
11- امضای تعهد نامه یک برگی خریدار پهپاد
https://www.pahpadha.com/forms-and-rules/forms/