راهنمای ثبت شرکت و موسسه

راهنمای ثبت شرکت و موسسه

 

راهنمای مراجعین جهت ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری

 • در اجراي تكاليف قانوني در بند سوم قسمت (واو) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداري و مواد 36 و 37 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری ، افزايش بهره وري و كارآمدي، سرعت،‌ دقت، كيفيت، سلامت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت مردم، در حوزه ثبت اشخاص حقوقي (‌شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري)‌ با رويكرد حذف مراجعات حضوري کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در مراكز استان هابصورت الکترونیکی ، مدیریت و کارشناسی می گردد ، لذا در شیوه جدید الکترونیکی بر طبق دستور العمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد واملاک ، کلیه فرایند های ثبت شرکت هادر شهرستان ها بصورت الکترونیکی در مراکز هر استان مدیریت و کارشناسی و خروجی از واحد ثبتی شهرستان متبوعه امکان پیگیری وجود دارد .
 • انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهار نامه و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت ها و چگونگی دستور العمل در خصوص در خواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به آدرس http://sherkat.ssaa.ir قابل دسترسی می باشد : (( خواهشمند است قبل از هرگونه اقدامی نسبت به مطالعه کامل راهنماهای مذکور و دستورالعمل های موجود اقدام گردد ))
 • از متقاضیان درخواست می گردد از سپردن امور ثبتی خود به واسطه‌گران و سودجویان و دفاتر غیر قانونی ثبتی جداً خودداری نمایید.
 • عدم آگاهی از «عملیات ثبتی» و «قانون تجارت و قوانین مرتبط» و «چگونگی اقدامات» و «زمان انجام امور» زمینه‌ی سوءاستفاده برای واسطه‌گران و سودجویان را فراهم می‌آورد، بطوری که با غیر ممکن جلوه دادن کار‌ها و طولانی بودن اقدامات، اشتیاق شما را برای «ممکن کردن امور!» و «تسریع در انجام کار!» را در قبال اخذ وجوه گزاف بر می‌انگیزانند.
 • با توجه به اینکه عملیات ثبت شرکت‌ها و یا موسسات غیر تجاری از قبیل ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری در جهت تهیه و تولید آگهی تأسیس و تغییرات از امور شبه قضایی و بسیار تخصصی است، لذا توصیه می‌گردد از وجود «وکیل رسمی دادگستری متخصص ثبت شرکت ها » یا «کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبت شرکت‌ها» جهت تنظیم صورتجلسات خود استفاده نمایید.
 • قبل از پذیرش و درخواست ثبت می بایستی تمامی مدارک لازم و مشخصات موسسین و مدیران و بازرسان تهیه و برابر راهنمای سایت اقدام گردد .
 • مشخصات موسسین ، شرکاء ، سهامداران و مدیران شرکت به صورت الکترونیکی با پایگاه ثبت احوال و همچنین بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی راستی آزمایی وصحت سنجی می گردد لذا هر گونه مغایرت می بایستی قبل ثبت و پذیرش اصلاح گردد.
 • متقاضی ثبت شرکت ها و موسسات از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاریبه آدرس http://irsherkat.ssaa.ir می تواند درخواست پذیرش انواع ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری از طریق درگاه اینترنتی را انجام دهد بدون آنکه به واحد ثبتی مراجعه نماید و سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام نماید .
 • در خصوص ثبت شرکت ها می بایستی بصورت کلی موارد ذیل بصورت گام به گام در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تکمیل گردد : اطلاعات متقاضی و درخواست کننده ثبت شرکت ها ، نام و اطلاعات شخص حقوقی ،موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت و یا موسسه ، نوع  ومیزان سرمایه شخص حقوقی ، اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکاء  و سمت آنها ، در صورت وجود شعبه ، مشخصات و سمت درشعبه ، روزنامه  اوراق شرکت از جمله اظهارنامه/ تقاضانامه اساسنامه ، شرکتنامه
 • در خصوص تاسیس اشخاص حقوقی پس از تایید نام اوراق تاسیس از قبیل اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و اساسنامه وصورتجلسات از سایت پرینت گرفته تا دارای شماره پیگیری باشد .به استثناء اساسنامه هایی که دارای مجوز از مراجع خاص و یا بموجب قوانین خاص باشد که در این صورت ارائه اوراق اظهارنامه وشرکتنامه و تقاضانامه بصورت دستی روی اساسنامه مذکور امکان پذیر می باشد. 
 • پس از پذیرش کامل و نهایی اینترنتی درخواست ها و دریافت رسید پذیرش الکترونیکی ، متقاضیان          می بایستی ،  اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی را از طریق شرکت پست به آدرس مشخص شده در رسید پذیرش  ارسال نمایند . متقاضی می بایستی یک نسخه از رسید پذیرش را بمنظور دریافت اگهی ثبتی نزد خود حفظ نماید .
 • اطلاعات وارد شده در سامانه می بایستی دقیقا" با متن صورتجلسات و مدارک و مستندات ابرازی مطابقت داشته باشد باشد . علاوه بر انطباق با مفاد و مندرجات اطلاعات پذیرش شده در سامانه ، صورتجلسات نیز از لحاظ شکلی می بایستی با قوانین و مقررات مربوطه نیز منطبق باشد و بطور صحیح از طریق پست ارسال گردد .
 • پس از ازسال مدارک متقاضی می بایستی مجددا به سایت مراجعه و بارکد پستی را وارد نماید .
 • پاسخ درخواست ها از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و یا پیام کوتاه به متقاضی اعلام و نامبرده میتواند تمامی فرایند های ثبتی را از درگاه پیگیری درخواست اینترنتی سامانه بنشانی مذکور جامع پیگیری نماید .
 • در حال حاضر از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اسناد و آگهی های ثبتی بصورت آنلاین و الکترونیکی به روزنامه رسمی ارسال می گردد ، لذا این امر موجب عدم مراجعه حضوری متقاضیان برای انتشار آگهی در رزنامه رسمی گردیده است ذینفع می تواند جهت انتشار اگهی ثبت شده آدرس الکترونیکی rrk.ir و www.rooznamehrasmi.ir  مراجعه نمایند و با توجه به راهنما سایت نسبت به انتشار اگهی خود اقدام نماید .
 • پهپادها - دانلود راهنمای ثبت شرکت و موسسه.pdf